PubArt

Kunst - Projecten - Publicaties - Producten

Stichting PubArt

De stichting heeft als doel: het zichtbaar maken van kunst en kunstenaars.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het organiseren van tentoonstellingen, bijeenkomsten en activiteiten en het maken van publicaties.

De stichting is gevestigd in Hilversum.

Bestuursleden: Elganan Jelsma, Dik Doornbos, Diana Kostman


Rekeningnummer: IBAN NL74 RABO 0311 1887 88

Kamer van Koophandel nummer: 66425778

RSIN nummer: 856547724 

De stichting hoeft geen BTW af te dragen.


Wilt u donateur worden?

Dat kan door minimaal 30 euro per jaar over te maken op rekeningnummer: IBAN NL74 RABO 0311 1887 88, t.n.v. Stichting PubArt te Hilversum