PubArt
Kunst - Projecten - Publicaties - Producten

Stichting PubArt


De stichting heeft als doel: het zichtbaar maken van kunst en kunstenaars.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het organiseren van tentoonstellingen, bijeenkomsten en activiteiten en het maken van publicaties.

Bestuursleden: Elganan Jelsma, Dik Doornbos, Diana Kostman. De stichting is gevestigd in Hilversum.

Rekeningnummer: IBAN NL74 RABO 0311 1887 88

Kamer van Koophandel nummer: 66425778

RSIN nummer: 856547724 

De stichting hoeft geen BTW af te dragen

Wilt u donateur worden? 

Dat kan door minimaal 30 euro per jaar over te maken op rekeningnummer: IBAN NL74 RABO 0311 1887 88, t.n.v. Stichting PubArt te Hilversum.


Als u zich aanmeldt voor onze gratis digitale nieuwsbrief PubArt worden alleen uw naam en emailadres bewaard via La Posta. Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief of uw emailadres of gegevens aan wilt passen, kunt u dat in de link onderin, de via LaPosta verstuurde nieuwsbrieven, doen. Uw privacy is belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en uw gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt en nooit aan derden verstrekt. Als u een bestelling doet in onze webshop bewaren wij alleen uw gegevens om de bestelling te versturen en een factuur te maken. Ook kunt u een mail sturen naar: info@pubart.nl 

Enkele sponsoren/ subsidiegevers voor diverse projecten:

Rabobank

Provincie Zuid Holland

Gemeente Amersfoort

Prins Bernhard Cultuurfonds

Lakeland Foundation

St Carel Nengermanfonds


Jaarverslag 2021Jaarverslag PubArt 2019
Jaarverslag PubArt 2019 v4 mail.pdf (1.01MB)
Jaarverslag PubArt 2019
Jaarverslag PubArt 2019 v4 mail.pdf (1.01MB)
Jaarverslag PubArt 2018
Jaarverslag PubArt 2018 mail.pdf (1.52MB)
Jaarverslag PubArt 2018
Jaarverslag PubArt 2018 mail.pdf (1.52MB)
Jaarverslag PubArt 2017
Jaarverslag PubArt 2017
Jaarverslag PubArt 2017.pdf (12.92MB)
Jaarverslag PubArt 2017
Jaarverslag PubArt 2017.pdf (12.92MB)
Jaarverslag PubArt 2016
Jaarverslag PubArt 2016
Jaarverslag PubArt 2016 v2.pdf (7.46MB)
Jaarverslag PubArt 2016
Jaarverslag PubArt 2016 v2.pdf (7.46MB)